Igraju:
Narator – Ivan Jevtović
Ester- Jelena Trkulja
Ahašveroš/ Haman – Draga Petrović / Ognjen Malušić
Muzika: Shira Utfila & Hor Braća Baruh
Plesna trupa: Nahar HaEš