“Navika da bude ljubljen i voljen odlučila je o njegovu biću i obojila ga; ona je odlučila i o njegovu odnosu prema Najvišem biću, koje je on, ukoliko mu je bilo dopušteno da ga zamisli u nekom izvjesnom liku, zamišljao tačno kao Jakova, jer ga je, tako reći osjećao kao neko više ponavljanje oca i bio od sveg srca uvjeren da ga to Najviše biće isto toliko voli.”

Tomas man, Josef i njegova braća

Biblijsku poemu Las Coplas de Yosef Ha-Tsadik napisao je Abraham Toledo na Ladinu u 17. veku u Istanbulu. Najverovatnije se radi o prvom jevrejskom mjuziklu ikada napisanom čija je originalna muzika nažalost izgubljena. Reč je o biblijskoj priči o Josifu ali smeštenoj u kulturni milje sefardskih jevreja u vreme Otomanske imperije. Nakon Istanbula, Beograd je bio prvi grad u svetu gde je štampano ovo značajno delo 1861. godine.

Pri stvaranju muzike kompozitori Stefan Sablić, Nenad V. Khan i Aleksandar Simić imali su na umu muzička uputstva data u nekim delovima poeme koja opisuju skale i ritmove koji su korišćeni kao i svu raznoliskost i kulturnu sintezu koju sefardska muzička tradicija predstavlja.

Kompozitori:
Stefan Sablić
Nenad V. Khan („Esclaviko“ i „Ande hay rozas i flores“)
Aleksandar Simić (finale)
Aranžmani: Stefan Sablić i Nenad V. Khan
Dramatizacija: Stefan Sablić
Prevod sa Ladina: Drita Tutunović
Narator: Vanja Ejdus
Jakov: Aljoša Vučković