Simhat Purim!

„U Adaru slavlje, smeh, i sreća
Čitanje megile to je stvar najpreča,
Maskenbal, muzika, veselje do neba
Viskija, rakije,šta nam drugo treba!
Priča o spasenju, u ovoj noći ples,
Dođite na Amanu da iskalimo bes!“