Shira utfila (Srbija, Izrael, Indija)

„Muzika je stvar dijaloga i radosti momenta.“ Upravo sa ovakvim entuzijazmom grupa Shira utfila pristupa izvođenju, aranžiranju, ali i temeljnom istraživanju, sakupljanju i beleženju sefardske tradicionalne sekularne, liturgijske i paraliturgijske muzike predstavljajući je na taj način i promovišući, istovremeno upoznajući publiku sa bogatom i slojevitom kulturno-istorijskom prošlošću sefardskih Jevreja. Međutim, Shira utfila ne istražuje i ne reprezentuje samo prošlost – naprotiv; Shira u’tfila predstavlja i potencijal savremenog sefardskog muzičkog nasleđa koje, bivajući svedok naslojavanja mnogostrukih istorijskih i društvenih uticaja i okolnosti čuva, osvežava i podstiče dijalog kultura na složenom i kulturno bogatom prostoru Balkana.

Turumtay Zaric duo (Austrija)

Četiri godine nakon izlaska „AD SPEM“ Efe Turumtay (violina) i Nikola Zarić (harmonika) predstavljaju svoj drugi album „VIA“ kojim uspostavljaju nove temelje savremene kamerne muzike. Prezentacija novog albuma održana je u Porgi & Bess u Beču i ocenjena je kao fantastičan koncert sa muzikom, koja kao da transcendentuje vreme. Dva kosmopolita sa turskog i srpskom porekla, Efe Turumtej i Nikola Zarić, žive u Beču. Odatle obilaze Austriju i putuju širom sveta: Argentina, Japan, Bugarska, Grčka, Slovenija, Češka, Škotska itd. Turumtai Zarić je izabran za deo programa za promociju muzike austrijskog Ministarstva inostranih poslova „Novi austrijski zvuk muzike 2018/19“.

Antara (Izrael)

Originalna muzika koja integriše džez i različite muzičke tradicije sa Bliskog Istoka, Turske, Persije, Balkana, Indije…Članovi benda su muzičari koje su se školovali kod najvećih majstora muzike zapada i istoka i koje spaja zajednička strast prema tradicionalnoj modalnoj muzici. Zajedno proučavajući, istražujući i sve više se zaljubljujući u ove muzičke tradicije, kreirali su ovu specijalnu mešavinu vega, Makama, Raga, ritmova, Usula i Taalas.

Predstava: Adresat nepoznat

Knjiga Katrin Kresman Teilor „Adresat nepoznat“, spada u red velikih i nezamenljivih knjiga o Holokaustu, poput Dnevnika Ane Frank (1947) i Špilmanovog Pijaniste (1946), u jedan od onih nezaobilaznih dokumenata vremena koji govore o samom mehanizmu nastanka i razvoja fašizma kao nove, tek malo poznate pojave na političkoj pozornici Evrope.

Značaj ovog dela, objavljenog prvi put u Americi 1938, a pisanog na osnovu stvarnih činjenica i događaja, ogleda se i u tome što je, kao i druga slična dela, svoju aktuelnost doživelo u naše dane, i to zbog fatalne privlačnosti fašizma kao teorije podesne za sve oblike radikalizma, sistematizovanih nasilja, netrpeljivosti prema manjinama, njihovom načinu života i ponašanja, ksenofobije, mržnje prema svemu što je različito i drugačije, za antisemitizam, rasizam i svaku versku i drugu isključivost.